Turza production

Aké služby Vám ponúkame?

Spoločnosť sa venuje štyrom hlavným oblastiam:

  • Event Management
  • iOS & Android applications development
  • Creative Marketing / Marketing Outsourcing / Marketing Consulting
  • Production / Publishing house

V týchto oblastiach poskytujeme komplexné služby na mieru - od úvodného poradenstva až po kompletnú realizáciu eventov, v oblasti marketingu ponúkame integrovaný prístup vrátane konzultačných služieb.V rámci vydavateľskej činnosti pokrývame celý proces tvorby literárneho diela od prvotnej myšlienky, tvorby až po produkciu literárneho diela a jeho distribúciu. Zastrešujeme kompletnú filmovú a hudobnú produkciu - od kreatívneho návrhu až po výrobu.

TURZA Production s.r.o.

Gercenova 19

Bratislava

851 01

Tel.: +421 917 876 631

Mail:info@turzaproduction.com