Turza production

Teambuilding/Motivácia/Benefit

  • Chcete vytrhnúť vašich zamestnancov zo známeho prostredia a ponúknuť im neobyčajné a originálne aktivity? Naše jednodňové i viacdňové programy vám pomôžu rozvíjať komunikáciu v tíme, podporovať rozhodovacie procesy, zvýšiť dôveru v tíme a tak vykročiť k úspešnej tímovej práci, k lepším výkonom vašich zamestnancov, čo sa určite pozitívne odrazí aj na výsledkoch vašej firmy.
  • Počas dopoludnia môžu pracovať Vaši zamestnanci v konferenčnej miestnosti, pripravovať celoročnú firemnú alebo produktovú stratégiu, stratégiu svojho oddelenia, plánovať obchodné cieľe Vašej spoločnosti alebo pripravovať nový produkt a vyvíjať rôzne iné formy "brainstormingu".
  • Popoludní, po výbornom obede, v bezpečných, ale náročných úlohách v exteriéri, ale aj v interiéri si Vaši zamestnanci budú preverovať a rozvíjať zodpovednosť, vzájomnú spoluprácu, sebadôveru, rešpekt a toleranciu.
  • Zo skúseností našich klientov po nami organizovaných teambuildingoch vyplynulo, že zamestnanci firiem počas 3 dní strávených len "polopracovne" vykonali viac pracovných úloh a povinností a s lepšími výsledkami, akoby celé 3 dni strávili v práci!!! Navyše sa po takomto pracovnom výjazde výrazne zvýšila pracovná motivácia a efektivita všetkých účastníkov teambuildingu.