Turza production

Marketingové služby

Marketingové služby ponúkajú

  • Creative Marketing
  • Marketing Outsourcing
  • Marketing Consulting

Netradičné kreatívne riešenia a inovatívne metódy komunikácie, poradenstvo, komplexné zabezpečenie marketingu na kľúč. Efektívne využitie marketing outsourcingu s cieľom dosiahnuť čo najvyšší výkon a znížiť náklady.

TURZA Production s.r.o.

Gercenova 19

Bratislava

851 01

Tel.: +421 917 876 631

Mail:info@turzaproduction.com