Turza production

Creative Marketing

Okrem klasického ATL a BTL marketingového mixu pripravíme pre Vás netradičné kreatívne a inovatívne metódy komunikácie s Vašimi zákazníkmi alebo partnermi.

Typickým príkladom môžu byť tematické edukačné alebo motivačné gamebooky, knihy, kde si zákazník sám volí dej v príbehu a zároveň sa zoznamuje s potrebnou problematikou predmetu podnikania klienta. Na požiadanie pripravíme kompletný scenár, produkciu a réžiu dokumentárneho filmu o Vašej firme, netradičného TV alebo rozhlasového spotu a podobne.
Samozrejme nechýbajú ani kreatívne on-line koncepty, v podobách flashu, nekonvenčných kampaní, špeciálnych aplikácií na sociálnych sieťach akou je napr. Facebook atď.

V prípade potreby pripravíme Virálnu kampaň, kampaň „guerillového“ typu, tease kampaň atď.

Vytvoríme pre Vás napríklad divadelné predstavenie založené na Vašej terminológii a zasadené do Vášho prostredia a odpútame tak Vašich zamestnancov od všedných dní.

Tam, kde iným končí inšpirácia a nápady my len začíname...

TURZA Production s.r.o.

Gercenova 19

Bratislava

851 01

Tel.: +421 917 876 631

Mail:info@turzaproduction.com