Turza production

Marketing Consulting

Zanalyzujeme Vašu aktuálnu pozíciu na trhu, Vaše konkurenčné prostredie, ako aj Vaše ciele a obchodné plány s ohľadom na efektívne marketingové riešenia a charakter Vášho podnikania.

Navrhneme Vám riešenie „na kľúč“ v najdôležitejších otázkach marketingu.

Pripravíme pre vašu firmu marketingovú stratégiu presne podľa vašich potrieb, vrátane obsahového a časového plánu implementácie.

  • Marketingový plán
  • marketingový audit
  • trhová analýza
  • marketingová stratégia
  • komunikačné ciele
  • aktívna podpora obchodných cieľov
  • analýza konkurencie
  • poziciovanie produktového portfólia
  • poziciovanie obchodnej značky

Naša práca týmto nekončí. Spoločne s vašim tímom alebo samostatne v rámci marketingového outsourcingu pripravíme a zabezpečíme realizáciu daného marketingového plánu Vašej spoločnosti.

TURZA Production s.r.o.

Gercenova 19

Bratislava

851 01

Tel.: +421 917 876 631

Mail:info@turzaproduction.com