Turza production

Marketing Outsourcing

1. Sústreďte sa na výkon!

Interní zamestnanci nie sú nevyhnutne prinútení podávať permanentne maximálny výkon a pracovať s čo najvyššou efektivitou. Narozdiel od toho, ak spoločnosť spolupracuje s marketingovou agentúrou outsorcingového typu, dostáva plnú podporu od tímu profesionálov, ktorí sú pripravení navrhnúť stratégiu a taktiku, a detailne implementovať každý element plánu.

2. Skutočne integrovaný marketingový prístup a komunikácia!

Keďže celý marketing a s ním spojená komunikácia je realizovaná jediným subjektom (agentúrou), všetky marketingové disciplíny a nástroje sú jednotne koordinované, formulované a realizované pre dosiahnutie výraznejšieho konečného efektu.

3. Neutralita a odstup!

Pretože kooperácia zahŕňa celé portfólio marketingových aktivít, agentúra nie je náchylná bezdôvodne doporučovať a uprednostňovať jednu marketingovú disciplínu pred inou. Úlohou agentúry je triezvo a zmysluplne identifikovať, rozvinúť a manažovať zdroje v súlade s marketingovou a obchodnou stratégiou a jej cieľmi, marketingovou a obchodnou pozíciou a rozpočtom.

4. Znížte Vaše náklady!

Stratégiou outsourcingu môže spoločnosť stabilizovať, alebo redukovať náklady na mzdy, benefity, kancelárske priestory, vybavenie, logistiku a prístup k finančným zdrojom.

TURZA Production s.r.o.

Gercenova 19

Bratislava

851 01

Tel.: +421 917 876 631

Mail:info@turzaproduction.com