Turza production

Vydavateľská a produkčná činnosť

Ponuka - vydavateľská a produkčná činnosť

  • Publishing House
  • Movie Production
  • Music Production
  • Concert Production

Vydávanie a výroba literárnych diel - od prvotnej myšlienky po produkciu. Zabezpečíme kompletnú výrobu filmových diel - celovečerných filmov, seriálov, TV spotov. Od kreatívneho návrhu cez dejovú synopsu, scenár až po samotnú réžiu, dramaturgiu a produkciu filmového diela. Naša spoločnosť je tiež producentom a vydavateľom hudby a organizujeme koncertné podujatia.

TURZA Production s.r.o.

Gercenova 19

Bratislava

851 01

Tel.: +421 917 876 631

Mail:info@turzaproduction.com