Turza production

Publishing House

  • Naša spoločnosť je zároveň aj „vydavateľským domom“.
  • V našom portfóliu nájdete aj vydávanie knižných titulov nádejných slovenských autorov poviedok, noviel, divadelných hier, ale aj dokumentačných a autobiografických diel a monografií.
  • Pokrývame celý proces tvorby literárneho diela od prvotnej myšlienky, tvorby až po produkciu literárneho diela a jeho distribúciu.
  • Dôležitou súčasťou každého literárneho diela je aj marketing a PR, ktoré sú súčasťou každej publikácie vydanej u nás.
  • V prípade úspešného diela zabezpečíme jeho preklad do požadovaných jazykov, ako aj výkon autorských práv a náležité formality.
  • Na požiadanie zorganizujeme tlačovú konferenciu, autogramiádu alebo besedu s požadovaným autorom.
  • Samozrejmosťou je aj vytvorenie publikácie na „kľúč“ o zadanej spoločnosti, téme alebo produktoch na základe požiadaviek nášho klienta.

TURZA Production s.r.o.

Gercenova 19

Bratislava

851 01

Tel.: +421 917 876 631

Mail:info@turzaproduction.com